Σα22092018

Ενημέρωση:11:51:51 πμ

Νομού Ευβοίας

  • PDF

Διεύθυνση υπηρ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ :

Πρόεδρος: Βαγγελάκος Αλέξανδρος κινητό: 6947-373963 e-mail: alexvage@gmail.com

υπηρ: 2221-3-53600Fax: 2221-3-53851

Αντιπρόεδρος: Σαρτζετάκη Νίκη κινητό: 6949-075739 e-mail: niki.sartzetaki@0932.syzefxis.gov.gr

υπηρ: 2221-3-51116Fax: 2221-0-81774

Γεν.Γραμματέας : Κυριάκης Ιωάννης κινητό:6986-745411 e-mail: ichalkis@otenet.gr

υπηρ: 2221-3-55198 Fax: 2221-0-35000

Ταμίας: Παπαβασιλείου Ευάγγελος κινητό: 6974-386485 e-mail: hevpap@yahoo.com

υπηρ: Fax:

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Βλιώρας Απόστολος κινητό:6977-685736 e-mail: apostolosvlioras@gmail.com

υπηρ: Fax:

Μέλος: Αρδίτζογλου Λάζαρος κινητό: 6947-817704 e-mail: lz_ardi@yahoo.rg

υπηρ: Fax:

Μέλος: Κλιματαριώτης Δημήτριος κινητό: 6945380437 e-mail: dklimatariotis@gmail.com

υπηρ: Fax: