Τρ17072018

Ενημέρωση:12:36:00 μμ

Αίτημα Συνάντησης με ΚΕΔΕ - Παρατηρήσεις στο σχέδιο Νόμου : ''Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι''.

Αίτημα Συνάντησης-Παρατηρήσεις στο σχέδιο Νόμου : ''Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι''.  .docx