Κυ17062018

Ενημέρωση:12:03:36 μμ

Αναρμοδιότητα Δημάρχων επί θεμάτων αρμοδιότητας Υπηρεσιών Δόμησης

Αναρτούμε το έγγραφο της Γεν. Δ/ντριας Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής που σχετίζεται με τις παρεμβάσεις Δημάρχων και γενικώς Δημοτικών Αρχών σε ζητήματα αρμοδιότητας Υπηρεσιών Δόμησης παρά το γεγονός ότι είναι απολύτως αναρμόδιοι. pdf