Τρ25092018

Ενημέρωση:01:52:38 μμ

ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση συμπαράστασης στον αγώνα των εργαζομένων σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.doc