Σα16122017

Ενημέρωση:01:42:49 μμ

ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση συμπαράστασης στον αγώνα των εργαζομένων σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.doc