Σα24032018

Ενημέρωση:10:37:22 πμ

ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση συμπαράστασης στον αγώνα των εργαζομένων σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.doc