Κυ17062018

Ενημέρωση:12:03:36 μμ

ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση συμπαράστασης στον αγώνα των εργαζομένων σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.doc